Spådom – själens spegel

Boka

Boka Nu!

Välj en tid som passar dig. Vi ringer upp dig!
Läs Mer

En spådom handlar om att ge en initierad kännedom om det egna livet och är en nyckel med vars hjälp man kan öppna upp dörrarna till ditt innersta, din själ. Detta för att finna din rätta väg utifrån de förutsättningar som råder så att du kan nå ditt högsta syfte men också för att du ska kunna förverkliga de drömmar om livet som du har.

Att spå om framtiden är som att lägga fram en själslig spegel. En spådom innehåller många olika komponenter som man måste väga in och ta hänsyn till. Dessa är aspekter av karma, reinkarnationer, speglingar och mönster, tillsammans med själen och vår personlighet, samt de utmaningar vi fått till oss och som vi ständigt stöter på för att vi ska lära av och utvecklas igenom dem. Allt detta sammantaget bildar vårt levnadsmönster och som berör alla aspekter av livet såsom bland annat ekonomi, arbete, hälsa och kärlek.

Det förflutnas inflytande

Vår själs spegel reflekterar vad som har varit. Vi måste förstå vårt förflutna för att kunna förstå nuet. Därifrån kan vi sedan skapa den framtid vi gärna vill ha. Det förflutna måste inte styra vår framtid, men för att kunna skapa förändringar måste man känna till sin bakgrund. På så sätt kan man också bryta invanda mönster som inte är bärkraftiga, utan faktiskt motarbetar vårt energiflöde. Vi kan i under varje sekund ta till oss av de utmaningar som kommer och genom dem förstå oss själv bättre och lära oss om vår omvärld. Genom dessa utmaningar kan vi förändras och därmed förändras också händelser i framtiden som vänder från motstånd till ett positivt flöde.

En spådom handlar om så mycket mer än om att få svar om framtiden, även om det är det vi gärna vill i första hand. När man spår kan man också säga att man ”spårar”. En sierska är ”en som ser” och visst ser man framtiden, men man får inte glömma bort hur viktigt det är att även ”spåra” det förflutna för att spå om framtiden på bästa sätt.

När vi talar om det förflutna talar vi inte enbart om det som har varit i det liv vi lever i här och nu, även om dessa erfarenheter spelar en viss roll för de verktyg vi får med oss, men viktigt är också att kunna spåra tillbaka till tidigare liv. Vad finns inskrivet på själens karta? Vad har just du för kunskaper med dig från tidigare liv som kan behöva erinras i det här livet för att just du ska kunna nå det högsta, ultimata i ditt nuvarande liv? Ju mer en sierska kan se ju bättre vägleding för den som söker svar och genom de svar man får kan ta vara på de resurser man faktiskt har!

Motstånd

Ibland hamnar vi i oväder, konflikter som vi antingen behöver lära oss något av, eller helt enkelt bara gå bort ifrån. Vissa konflikter har inte med oss att göra och då gör vi bäst i att acceptera och gå vidare. Detta innebär att vi måste bryta upp relationer vi haft under lång tid och kan vara smärtsamt att inse att det är dags att gå. Det positiva är att vi genom dessa uppbrott utvecklas. Oftast är det också så att dessa stridigheter pekar på att man utvecklats bort ifrån varandra och att det är hög tid att lämna utrymme för nya relationer.

Motstånd, stridigheter och konflikter handlar om att vi inte lyssnar till de förändringar vi behöver göra, så som att ändra riktning i livet. Ofta kan det vara svårt att förstå varför man befinner sig i en viss situation, att förstå vad som behöver göras och då kan man behöva ”en som ser”, en sierska, som ritar upp din själsliga karta.

Sierskan visar det förflutna som skapar oss, nuet som vi kan styra och förändra och därmed peka ut olika riktningar för att visa olika resultat in i framtiden utifrån olika möjliga val du har. Hon ser också sådana mönster som upprepas och som kan behöva brytas för att eliminera de blockeringar och det motstånd som hindrar framgång i livet.

Livet är en resa där våra själar växer. Ibland kanske vi inte riktigt uppskattar den plats vi är på och då gäller det att byta destination. Ofta är det svårt att se åt vilket håll man ska välja att gå eftersom man är så fast rotad i det man har. Ibland är det dessutom så att det kan kännas tryggt att stanna i det man har även om man vet att det är fel, att man är fullt medveten om att man behöver förändra, men att själva förändringen i sig kan upplevas hotfull av den orsaken att man inte vet hur det nya ser ut. Just då kan man behöva stöd och söka vägledning. Dels för att få bekräftelse på de funderingar man har men också för att få svar på hur de olika alternativen ser ut och ter sig i framtiden och därmed känner man sig mer trygg i att våga sin förändring, att våga agera.

Rädslan är människans största fiende när det gäller just förändring och här kan man behöva stöd för att våga ta det första steget mot det nya! Genom din spådam, som hjälper dig att förankra händelser och tankar om framtiden i ditt medvetande, blir du helt enkelt herre över ditt liv och ditt öde.

Läs mera om: Hur en spådom går till