Änglar – finns de?

Själva ordet "ängel" kommer av det grekiska angelos som betyder "budbärare" eller "sändebud". De var med redan då jorden skapades som ett ljusväsen som sägs komma direkt från källan, från innersta djupet av universum. De äger en övermänsklig kraft, kunskap och vishet men de är inte allvetande. Däremot följer de utvecklingen på jorden och människorna som lever där med stor nyfikenhet. Så ja, änglar finns!

Änglarnas hierarkiska ordning

Någonting som är karakteristiskt för de flesta trosåskådningar är att änglarna är indelade i en hierarkisk ordning med tre, fyra eller sju ärkeänglar i spetsen. Främst står vår skyddsängel som är den som beskyddar själens port.

När vi föds och har valt kropp följer en ängel med oss ner på jorden. Detta är vår skyddsängel som går bredvid oss genom livet. Den hjälper oss när vi känner tyngd och gör allt för att lätta den tyngden. Vår skyddsängel försöker hjälpa oss igenom de utmaningar vi ställs inför och ser också till att vi genomför vår uppgift på absolut bästa sätt och följer oss sedan över till andra sidan, när det är tid för oss att vandra vidare.

Den högsta nivån av änglar, keruber och serafer, kan omvandla sin energi så att de kan anta olika skepnader. De förmedlar visdom till lägre energivärldar, dit vi människor tillhör, dock hör det inte till vanligheterna att vi människor kommer i kontakt med just den här typen av änglar.

Det finns de änglar med lägre ljusvibration, men ändå starkare än människornas. Dessa änglar sänder en högfrekvent energivibration och stärker våra energifält, vår aura. Änglar ger oss healing när vi är sjuka, vägleder när vi ber om det och ger den information vi behöver för att klara av en uppgift eller en utmaning. Vi får hjälp med vår andliga utveckling och de visar oss vilken livsuppgift vi har tillsammans med vårt högre syfte på jorden.

Vår skyddsängel låter andra änglar och energiformer hjälpa oss, så som guider, vägledare och andar. Änglar kan även visa sig i mänsklig skepnad om situationen kräver det, för att föra fram ett budskap. De visar sig i den skepnad som ger bäst kommunikation.

Änglarna hjälper oss att hela tiden minnas att det finns ljus och kärlek i världen. De är en lätt energi som försöker visa oss hur lätt livet kan bli om vi väljer att tänka positivt. De pekar hela tiden mot kärlekens väg, den väg som leder fram till kärlek, lycka och glädje när vi väljer att låta våra tankar vara i den ljusa energin.

Änglarna lyssnar

Tillåt dina änglar hjälpa dig. Be dem om råd, hjälp och stöd. Ibland kan det vara svårt att förstå dem då de inte alltid talar i klartext eller till och med kommer med budskap via våra drömmar. Detta är våra änglaviskare, som viskar till oss när vi sover med förhoppning om att vi ska höra dem. Ibland hör vi inte ordentligt eller förstår inte en dröm vi drömt men känner att den är viktig. Då kan man vända sig till en sierska, en medial rådgivare som kan koppla upp sig mot dina änglar och leverera budskapen åt dig. Sierskan blir då ett slags änglarnas sändebud.

Du kan be om vad som helst, fråga dina änglar om allt mellan himmel och jord. De leder dig rätt. Det är inte alltid så att vi förstår varför vi ska hoppa av en väg och börja vandra på en ny, vi ser det inte förrän i efterhand, att det ledde till utveckling, att det gav ett lyckat resultat. En sak kan vi alltid vara säkra på och det är att änglarna aldrig skulle vilseleda dig! Deras uppgift är att hjälpa dig att fullfölja ditt syfte på jorden i så lätta energier som möjligt. Lyssna!

Läs mera om: Numerologi – En utvecklingscykel