Tarotkort – Den inre hemligheten

Tarotkortens ursprung är höljt i dunkel men man tror att de kan ha används under tusentals år. De äldst bevarade tarotkorten är från Italien på 1300-talet. Tarot är ett verktyg som används av mediala, spirituella, andliga vägledare.

Själva ordet tarot har en rad olika betydelser så som bland annat ”port”, ”hjul”, ”lagen” och ”den kungliga vägen”. Man säger att tarot döljer en hemlighet, hemligheten om oss själva, om vårt inre, för oss att upptäcka. Korten används också för att få svar på frågor man har om situationer och händelser i livet.

Tarotkorten innehåller en slags levnadsvisdom och som motsvarar ett tillstånd i människors medvetande tillsammans med en förståelse för hur vi samspelar med omvärlden. De är uppbyggda kring ett symbolspråk som förstås av vårt inre, vår intuition.

Tarot visar vägen

Korten hjälper tolkaren eller spåraren att aktivera intuitionen, den ”inre” rösten genom att den högra hjärnhalvan aktiveras. Intuitionen utgår ifrån att det finns ett samband mellan det förflutna, nuet och framtiden, mellan oss själva och omvärlden. Dessa samband bygger på harmoni och balans. Såsom ovan så ock nedan!

Tarot visar vilken väg vi alla måste gå för att finna visheten. Här finns en ordning att följa för att kunna gå igenom ”porten”, att se sanningen om oss själva i samband med alltet. Här kommer bland annat numerologin in och spelar stor roll, tillsammans med andra discipliner så som astrologi, alkemi och kabbala.

Tarot och tolkning

Tarot kan användas som ett redskap i vardagen. Att ta reda på hur dagen ser ut, var fördelarna ligger, var varningarna dyker upp och hur man ska förhålla sig till sin omvärld. Man kan ställa frågor kring sin livssituation och få hjälp gällande ett beslut man ska ta. I tarotkorten finns nycklar och ledtrådar för oss att spåra och förstå. Här krävs stor förmåga att kunna tolka dem och där en kunnig spådam kan vara till stor hjälp för dig.

Det är viktigt att förstå att korten i sig inte innehåller någon kraft utan det är spådamens kunskaper, livserfarenheter och renhet som skapar kontakt och kan hämta in energier kring en person och situation. Det är viktigt att en medial rådgivare är så klar i sina energier som möjligt och inte själv bär runt på obearbetade livserfarenheter. Detta för att kunna ha en så tydlig och öppen kanal som möjligt.

Ett samspel

Tarotkorten samspelar med vårt undermedvetna. Vi agerar inte efter den fria viljan i så stor utsträckning som vi tror att vi gör. Vårt agerande är ofta ett resultat av förträngningar i vårt undermedvetna, händelser från det förflutna och annat som har präglat oss. Det som ligger dolt och förträngt pockar till slut på uppmärksamhet och kommer till ytan. Här blir ett samspel mellan det medvetna och det undermedvetna som inte alltid är så lätt att se eller förstå och man kan uppleva en känsla av förvirring. Med hjälp av tarotkorten når man ett klarseende.

Kan en tarotläggning visa fel?

Det är alltid rätt kort som kommer upp i en läggning. Däremot är det inte alltid så att de tolkas korrekt. Att man kan veta att det är rätt kort som kommer upp är för att det som ska komma till oss alltid kommer precis som det ska och exakt när det ska.

Tarot hjälper oss att gå under ytan så att vi kommer åt den innersta kärnan. På så sätt leder oss korten fram till den bästa lösningen. Det är väldigt viktigt i interaktionen med korten att man står i kontakt med de andliga guiderna och vägledarna för att kunna ge en bra medial vägledning.

När man ber om en tarotläggning framträder de händelser i livet som är starkast för närvarande och som har störst betydelse för dig just nu. Därför kan det ofta komma upp annat än det man frågar om, som anses ha större betydelse för helheten och som är viktigt för din utveckling och för dina framgångar på alla plan i livet.

Att ställa samma fråga om igen

Om man lägger fler tarotläggningar gällande en och samma fråga kan man få olika svar. Det beror på att det finns många olika vägar att nå fram till samma mål. Tarotkorten visar också på olika perspektiv och olika förlopp. Alla händelser i våra liv kan ha mer än ett förlopp.

Man får alltså lov att ställa samma fråga om och om igen men man måste då ta hänsyn till att man kan få olika perspektiv på sin fråga. Andevärlden vet redan om att du har fått ett svar och vill att du ska respektera det, att man har tillit till att universum leder dig rätt. När du vänder dig till olika sierskor med samma fråga och får olika svar är detta ofta orsaken.

Tarot – Inre och yttre balans

Tarotkorten är en spegel av vårt inre. De visar hur vägen framåt utvecklas, hur vi själva utvecklas genom att följa budskapen och råden vi får. Naturligtvis ändras förutsättningarna om man själv avviker. Det ansvaret vilar på var och en av oss.

Tarot är också en förlängning av oss själv. De kan användas i samband med meditation och som metod för personlig utveckling. Tarot har ett tydligt men ibland komplicerat symbolspråk. Genom att använda dem i sin meditation får man hjälp att lyfta det fördolda upp till ytan där vi kan göra något åt det och just där skapa balans inom oss och i förlängningen, även balans i vår yttre värld!

Läs mera om: Gratis tarotläggning – en reklampelare