Spådom och tankar om tiden

När man ställer sig frågan om vad tid är för något och man närmare börjar undersöka saken får man väldigt många olika svar. Tid kan bland annat ses som avståndet mellan två händelser. Ser man tiden sådan kan den psykologiska tiden upplevas som antingen kort, lång eller till och med stillastående. Man kan också dela upp tiden i förfluten tid, i nutid och i framtid. Det är så spådamer ofta arbetar för att kunna definiera tiden i en spådom.

Tiden och hur det påverkar

Det är i den så kallade förflutna tiden vi har våra erfarenheter. Det är också just dessa erfarenheter som präglar oss och gör oss till dem vi är här och nu. Om vi ser att det förflutnas erfarenheter präglar oss negativt kan vi träda in och förändra våra mönster och beteenden. Då talar vi istället om tiden utifrån den tid det tar att genomgå en förändring, det vill säga tiden i nuet och tiden framåt.

Här blir tiden mer subjektiv eftersom tiden är helt och hållet beroende av hur jaget tänker förhålla sig till sin förändring. Ibland antar vi utmaningen och då kan det gå undan, men ibland väljer vi istället uppskjutandet, vilket gör att saker och ting tar betydligt längre tid.

Tarotkorten eller andra verktyg kan tala om för oss att detta är en förändring som bör gå fort men kan också visa varningar för ett uppskjutande. Människan har en viss tillgång till en fri vilja och kan alltså välja att inte anta utmaningen och då får vi ett uppskjutande. Eftersom vi kan lyfta fram den här problematiken minns klienten varningen om detta och kan istället gå till direkt handling.

Ställtid

Vi har också det vi kan kalla för ”ställtid”. Det kan här upplevas som att man skjuter saker på framtiden, men handlar istället om att konstruktivt förbereda sig, ta sats inför det nya som man vet att man ska in i, utmaningar som ska antas. Din spådam ser om det är en konstruktiv förberedelseakt det handlar om eller om det är ett uppskjutande utifrån försvar och rädslor som ju är destruktivt, när hon arbetar med energierna runt en situation.

Kan man se tiden?

Kan man se tiden i korten? Ja, det kan man. I korten är tiden sådan att den ”följer”. Om A så B. Om man utför en handling (A) leder den fram till resultat (B). Här kan man läsa in hur mycket tid det ligger mellan dessa punkter.

Komplexiteten är att energierna befinner sig i total sanning, korten är ett verktyg i enhet med universums urkraft. Universum förstår inte tiden sådan som att den kan skjutas upp utan utgår enbart från enkelheten i att agera. Det är alltså en självklarhet för våra guider, vägledare och änglar att man följer flödet. De räknar inte med att vi människor bär på rädslor som härstammar ur det förflutna som vi väljer att släpa runt på och i nutid dessutom tänker att det kan hända igen. Alltså lyfter vi människor fram det förflutna och kastar det rakt in i framtiden och gör det till ett slags nutid där allt detta obehagliga kan hända igen och därför vågar man inte ta nästa steg. Man har skapat ett motstånd.

Ett tydligt exempel på detta gäller kärleksrelationer där man ofta upplever att investeringen är mycket stor. Istället för att följa flödet väljer man rädslan och man skaffar sig ett försvar. Man bygger ett skydd av pansar och låter inte någon komma in. Man sviker andra i relationer, men definitivt sviker man alltid sig själv om man väljer att leva rädd, att inte våga anta de utmaningar som är avsedda för oss.

Tiden påverkad av tredje part

Och ena sidan har vi svaret på vad som ska ske och när det ska ske och andra sidan har vi hur människor väljer att agera. Tiden blir här väldigt besvärlig att titta på. Det är inte ens så enkelt att det enbart behöver handla om dig eller de som står dig nära. Det kan dessutom vara så att människor i tredje hand agerar i sina liv på ett sådant sätt att det påverkar dig. Vi är alla en del av varandra och vårt agerande blir ringar på vattnet som sprider sig utåt.

Ofta vill man ha svar just kring tidsperspektiv och kan få det också. Ibland går allting enligt universums plan och då stämmer även tiden, men man bör hålla i åtanke och ödmjuka sig inför tidens komplexitet. Man bör också vara högst medveten om att de egna valen angående agerande påverkar tiden eller att andra väljer att göra uppskjutanden som påverkar framfarten. Dock kan man vila tryggt i sig själv och veta att på ett eller annat sätt kommer allt att ske precis som det ska!

Läs mera om: Tarotkort – Den inre hemligheten