Drömtydning och dess betydelse

Vad är egentligen drömmar för något? Vad vill drömmarna säga oss? Vi vet det som redan forntidens människor visste, att drömmar är nödvändiga för vår mentala hälsa, för att vi ska må bra rent psykiskt. Vi vet att vi drömmer för att bearbeta livet i den yttre världen. Våra drömmar sänder oss budskap varje natt som pekar på det vi har för handen och hur vi ska välja att hantera det. Vårt drömarbete om natten löser även problem vi försöker hitta lösningar på i vårt vakna liv men vi lyssnar inte på dem. Vi lever på i vår vardag utan att leva vårt inre liv och därmed tar vi inte reda på vem vi egentligen, innerst inne är, eller sanningen om vad som är meningen med livet! Om vi tog oss tid att även leva i vår inre värld skulle vi mycket bättre klara att hantera det yttre livet när det sätter oss på prov. Drömmar är alltså något som på djupet hjälper oss att hantera vår yttre värld.

Drömmar och minnet

Hur kan vi drömma sådant vi inte minns? Hur kan vi drömma om tidiga upplevelser i barndomen som vi inte kommer ihåg? Vi har ett slags minne där sådant som vi förtränger lagras. I våra drömmar ger sig ett sådant minne till känna och tar sig vägen fram via vårt undermedvetna. Det beror på att vi i vårt vakna liv under dagen har hört om, eller sett något som är igenkännande. Vi kan inte sätta fingern på det i vår vakna värld men i vår drömvärld kan vi göra det och plötsligt minns vi vad som en gång hände! Minnet finns alltså där men förträngts och glömts bort.

Det är viktigt att uppmärksamma våra drömmar för att vi ska bli så hela och harmoniska som möjligt och kunna leva det här livet balanserat, med självtillit och med tilltro till andra. Dessa drömmar hjälper oss att bearbeta händelser i livet och ibland traumatiska upplevelser vi har varit tvungna att överleva.

Tidigare liv och drömmar

Vidare har vi drömmar som för oss igenom tidens tunnel, som tar oss bortom det här livet och tillbaka till tidigare liv. Hur kan vi drömma om hur vi har avrättats eller kanske blivit bränd på bål? Se byggnader framför oss som idag är jämnade med marken? Här talar vi om vårt själsliga DNA. Alla liv vi har levt bär vi med oss som minnen i själen. Dessa ska vi erinra i varje nytt liv så att vi kan ta till oss av det vi redan lärt oss och därifrån lära oss ännu mer. De kunskaper vi kan erinra från tidigare liv lär oss att förstå oss själva på en högre nivå. Dessa drömmar visar ytterligare på något som vi har svårt att bevisa; att vi har levt tidigare liv!

Våra drömmars inverkan

Våra drömmar är alltså otroligt viktiga för oss på individuellt plan och kan fungera som en slags regressionsterapi då man kan erinra sådana upplevelser som ligger förträngda i det undermedvetna, antingen från detta livet eller från tidigare liv.

När vi kan förstå oss själva bättre, kan vi också förstå vår omvärld på ett helt annat plan och vilket som också tillåter oss, ger oss möjligheten att se delarna i en fullkomlig helhet, där vi alla är en del av varandra!

Drömhantering – vägen till helhet

Det kan ofta vara svårt att förstå de drömmar vi drömmer, då de ofta kommer som i symboler eller för att vi också enbart minns kortare frekvenser av dem. Ta då hjälp av en skicklig drömtydare, en medial vägledare som arbetar med drömhantering. Genom att förstå våra drömmar som vi också kan hantera vår vardag mycket lättare. Vi drömmer för att vakna!

Läs mera om: Änglar – finns de?