Hur en spådom går till

En spådam utgår alltid från en stark intuitiv kraft och sina mediala förmågor där hon kan hämta information om just dig. Dels genom de energier du sänder ut, men också genom det hon får till sig via dina guider och de högre, gudomliga krafterna. Ofta använder en spådam sig av olika hjälpverktyg för att bättre kunna förstå de budskap som kommer uppifrån.

Man behöver inte vara rädd när man söker sig till en kunnig spådam eftersom hon aldrig skulle utsätta dig för svar du inte kan hantera. En sierska vet att det inte finns något som i sak är dåligt, att det inte finns något som är negativt. Allt handlar om fria energier som befinner sig i ständig rörelse och förändring. Din spådam hjälper dig att förstå hur man kan hantera situationer som känns extra tuffa.

Man kan uppleva sin situation som väldigt jobbig och fylld av motstånd men det handlar enbart om att man inte har lyssnat ordentligt på de fingervisningar vi hela tiden får till oss om hur vi ska välja för att befinna oss på vår egen, unika väg för att må så bra som möjligt. Ibland kan det dessutom vara svårt att själv se dessa fingervisningar och då kan man behöva vägledning för att kunna förstå dem.

En sierska ser din framtid men vet om att man kan göra olika val och kan därför titta på olika alternativ för dig att nå din högsta potential. Du väljer alltid själv hur du i slutänden ska välja, men där man kan skåda framåt i vad de olika alternativen innebär för dig, samt att hjälpa till så att du förstår att hantera din situation på bästa sätt. Negativa förväntningar på en situation kan blockera din väg och här kan du få hjälp att förändra dessa negativa förväntningar till positiva, genom att din spådam förflyttar energi omkring och inom dig.

Du får hjälp med att finna nya vägar, hitta lösningar på gamla problem, öppningar som du inte ens vågat drömma om! Det kan handla om dina relationer såsom vänner, din familj eller ditt kärleksliv, ditt arbete, företagande och ekonomi eller något annat som är viktigt för just dig.

Divination – Spådomskonst

Utöver den rena intuitionen och den mediala kraften använder spådamen i sin spådomskonst sig utav någon form av divination som betyder gudomlig ingivelse och som här innebär att man använder sig av hjälpverktyg såsom exempelvis tarotkort, pendel, numerologi, automatskrift, runor, astrologi och kanalisering. Dessa metoder kräver mycket kunskap och där en skicklig spådam har studerat sina verktyg under många års tid även om den intuitiva och mediala förmågan oftast är medfödd.

Medier arbetar ofta på väldigt olika sätt, vägledda och guidade uppifrån.

Spådom – Humbug eller vetenskap?

Det finns många skeptiker som med alla medel försöker slå omkull det här kunskapsområdet och hävdar att det är humbug och enbart handlar om suggestioner. Man måste här förstå att den vetenskapliga normen vi lever efter i vårt samhälle bygger på empiriska observationer, vilket innebär att enbart det vi kan uppleva med våra fem sinnen går att verifiera. Så länge man inte kan finna belägg utifrån den empiriska metoden måste man helt enkelt förkasta en teori hur sann den ändå faktiskt kan vara. Den vetenskap vi idag följer är alltså högst begränsad och sträcker sig så långt att de till och med hävdar att kärlek inte finns eftersom man inte kan ta på den.

Vetenskapen börjar försiktigt nosa på magins värld och allt detta som egentligen inte går att bevisa går tveksamt under namnet pseudovetenskap eller metafysik. Man ska hålla i minnet att vetenskaperna enbart är tillfälliga sanningar och som faktiskt omkullkastas om och om igen av att nya bevis kommer till. På så sätt når vi nya kunskaper om vår värld vilket ger att även den här formen av kunskap kan komma att vederläggas. Att man inte kan lägga detta inom vetenskaperna beror enbart på att det inte går att hantera inom de vetenskapliga, rationella ramarna.

Vårt inre syfte

Vi föds med ett syfte. Vi har alla en alldeles unik mening här på jorden. Ibland hamnar vi på sidospår, på villovägar och kan uppleva att vi känner oss förvirrade eller ur fas. Dessa villovägar ger oss ytterligare erfarenheter på vägen samtidigt som vi kan behöva hjälp att hitta tillbaka till huvudleden. En sierska ser din unika karta och vilken väg som är bäst för dig att gå för att du ska må så bra som möjligt och kunna förverkliga dig själv, dina drömmar och livsmål. Man kan välja olika vägar för att nå dessa resultat. Syftet med våra liv kan vi inte ändra, däremot kan vi ta olika vägar för att till slut ändå nå fram dit vi ska.

Många går emot sin livsväg och upplever då tunga känslor såsom uppgivenhet, tungsinne och negativa tankar. Man har gått in i kamp och energierna flödar inte fritt. Det ena motståndet efter det andra kommer till oss tills vi förstår att vi måste släppa taget, att kapitulera, ge upp! I det här fallet handlar det om att ge uppåt eftersom universums gudomliga kraft guidar oss rätt. Genom en sierskas spådom kan du få hjälp med att förstå dina guider och därmed få tillgång till din unika livskompass.

Läs mera om: Spådom online