Radiestesi - Pendelns kraft

En pendel arbetar utifrån energi. Man kan använda en pendel inom många områden bland annat inom preventiv medicin och på det astrala planet som bland annat har med aura att göra. Auran är det energifält som omger oss. Man kan även utforska chakras tillstånd som är vitalpunkter i människokroppen. Med hjälp av en pendel kan man lokalisera obalans vid dessa punkter som även är de punkter man utgår ifrån vid akupunktur.

Med pendelns hjälp kan man balansera chakran och fylla på auran med de energier som vi efter hand töms på. Det är inget konstigt att vi töms på energi. Det gör vi dagligen i kontakt med andra människor i en matkö eller på jobbet där vi ofta står väldigt nära varandra och kolliderar med andras energifält. Eftersom vi sällan medvetet skyddar våra kraftfält mot sådana störningar riskerar vi tömning av energi eller att de kommer ur balans.

Med en pendel kan man också lokalisera obestämd smärta i kroppen och finna dess ursprung. Med hjälp av energi går det att balansera det som kommit ur fas och därmed lindra eller helt bli kvitt smärta.

Pendlar är ofta gjorda i mässing, sten eller kristall. De som är gjorda av mässing sägs ha en beskyddande energi och de av guld förstärker energi.

Hjälpare, guider och energier

Med hjälp av en pendel kan man lokalisera och kommunicera med våra hjälpare, guider, andar, änglar och andra slags energier som finns runt omkring oss. Ofta har vi många olika slags energier runt oss och för att reda ut vad som är vad, och vem som är vem, ställer man frågor och får de svar vi behöver för stunden. En skicklig spådam som använder sig av radiestesi som metod kan stå som en länk mellan dig och de som har budskap till dig.

Aura

Genom att iaktta auran kan vi få information om bland annat vår hälsa, vårt humör, vårt sociala liv och om vår andliga utveckling. Vi kan ta reda på vad kroppen är i behov av just nu i form av vitaminer och mineraler, frukt och annan slags föda, vad den behöver mer eller mindre av. Man kan med fördel söka hjälp av en medial rådgivare för att få en auraputsning.

Yin och Yang

Pendeln används också för att balansera Yin och Yang, där Yin är vår feminina sida och yang vår maskulina. Yin är vår mer inåtvända, inkännande sida och yang den logiska och utåtriktade. Dessa är två motsatta krafter som är beroende av varandra och där den ena inte kan existera utan den andra. Det krävs att det råder balans mellan dessa krafter för att vi ska befinna oss i balans. Då uppstår harmoni i vår kropp och vår själ och därmed i vårt liv och vidare i hela universum. Ibland dominerar den ena kraften över den andra eftersom universum är dynamiskt och befinner sig i ett konstant flöde, vilket ger att det blir nödvändigt att hela tiden sträva efter balans för vårt välbefinnande.

Pendel på distans

Precis som med övriga verktyg man använder inom medial vägledning och spådom kan man använda pendeln för att få svar på de frågor man har. Har man raka ja- eller nej-frågor passar det alldeles utmärkt att använda pendeln. Även för att bestämma tid för en händelse. Man kan också spåra vilka energier som finns runt just dig eller vilka energier som är i obalans. Om vi behåller Yin och Yang i balans, håller vi också ett konstant och fritt flöde av QI-energi, vilket betyder hälsa. Här kan ”spåraren” finna svaren på hur man ska gå vidare för att nå balans för just dig!