Numerologi – En utvecklingscykel

Inom spådom och den mediala världen är numerologin en viktig språngbräda i frågan om människans utvecklingsfaser. När vi föds in i det här livet tar vi med oss ett energimönster vi har bildat genom de liv vi har levt. Vi kan tala om ett själsligt DNA. De kunskaper och erfarenheter vi fått genom de liv vi tidigare levt står alltså inskrivet på vår själsliga karta och som vi bär ett ansvar för. Det är sådant vi ibland kallar för karma. Meningen är att vi ska erinra, minnas dessa kunskaper, vilket vi kan göra via meditationer av olika slag. I meditationsakten närmar vi oss hela tiden vårt inre, vår själ och på olika sätt närmar vi oss dessa minnen om kunskap. Det här livet innebär att vi ska lära oss lite till och utveckla vår själ ytterligare. Genom numerologi kan vi se våra utvecklingsfaser i det här livet.

Själ- och livsnummer

Via numerologin som metod räknar man ut vårt själs- och livsnummer och som visar vilka vi är, vilka energier vi har med oss och bör utveckla vidare. Det är i själva verket ett ansvar vi har jämtemot oss själv, världen och universum!

Vi ställs ständigt inför nya utmaningar, men utan dem skulle vi inte utvecklas. Dessa utmaningar ser vi ofta på som negativa inslag i livet, exempelvis om man blir av med sitt arbete. Självklart kan det kännas svårt och att man drabbas av en känsla av panik men om man väljer att stanna upp en sekund och ställa sig frågan: ”Vad handlar detta om?” ”Vad är det jag ska förstå?” För det är just det - något vi ska förstå. Detta ”något” innebär är att vi är klara på just den platsen och vi ska vidare, vi ska helt enkelt utvecklas!

Att utvecklas är något som låter väldigt positivt, vilket det också är, men kräver något av oss. Många gånger väljer vi kampen när vi går in i detta. Vi använder ord så som ”kämpa” och ”kamp” när vi beskriver vad vi går igenom vilket blir en väldigt tung energi och som universum förstår som att vi vill ha. Om vi istället väljer att se det som en utmaning och att man förstår att det ingår i en utvecklingscykel, att man måste gå vidare; från ett arbete eller kanske från relationer av olika slag känns det ändå lite lättare. Förståelse och kunskap skapar en inre stillhet även när livets stormar blåser.

Ett numerologiskt flöde

Precis som universum är dynamiskt är vi människor också dynamiska. När man räknar ut sina tal från dagen man föddes och framåt ser man just dynamiken i flödet. År som följer på varandra, utmaningar vi ska möta och anta för att plötsligt se i de här uträkningarna att vi når brytpunkter. Dessa ligger ofta som en cykel på var sjunde, vart tionde år, men ibland kan man också se att dessa brytpunkter infaller med större täthet. Ofta sker detta i barndomen och under tonårstiden då livet kan vara turbulent och under snabba förändringar. Ju mer man djupdyker i dessa uträkningar ju fler mönster ser man - cirklar i cirkeln - och man ser tydligt denna dynamiska utveckling vi bör följa med i och ta ansvar för. När vi stretar emot skapar vi motstånd.

Man kan räkna ut vilken utmaning man står inför enbart för en dag, eller också för att ta reda på vilken dag som är mest fördelaktig att ta ett viktigt beslut. Man kan räkna ut hur flödet ser ut under en vecka eller för en månad men ur ett större perspektiv, för helheten, räknar man ut så kallade ”årsläxor” och kan där se det större perspektivet. Dessa årsläxor blir som en slags karta över hur vi kan leva det här livet och vilka energier som styr oss för varje år. Somliga år kan vara mer utmanade och där andra är mer stillsamma, tråkiga kanske eftersom det inte ”händer” så mycket. Dessa tidpunkter av stillhet är till för att kontemplera och ta tillfället i akt att gå inåt och fördjupa.

Att våga vara sann mot sig själv

Att våga stå inför sig själv och erkänna sidor hos sig själv som är mindre smickrande är inte alltid så lätt, men när vi vågar stå sanna mot den spegelbilden kan vi också anta utmaningen i att förändras.

Vi bär på karma som vi har med oss i vårt själsliga DNA där vi också bär på minnen från tidigare liv. Detta är sådant som präglar oss i livet idag men som vi kan förändra när vi vågar stå sanna mot oss själva!

Om man känner att man vill ha mer flöde och färre gropar på vägen kan man be om hjälp och få dessa uträkningar. Be din spådam hjälpa dig med detta! Först när vi vågar se, vågar stå sanna inför oss själva och omvärlden, släpper kampen, kan energierna flöda fritt och vi får det vi önskar oss. Låter det som ett mirakel? Det är det inte. Det är bara du som står sann jämtemot dig själv!

Läs mera om: Radiestesi - Pendelns kraft